VRIENDEN VAN DE CTR

LE CTR

NOS AIDES

NOS EVENEMENTS

VOUS POUVEZ NOUS AIDER

CONTACT

DE VRIENDEN VAN DE VZW CTR

Opgericht in 1977 door Professor Dokter Houssa, stichter van het CTR in 1950, groepeert de vzw een team van vrijwilligers, vrienden en naaste verwanten van patiënten, vroegere dokters directie, schenkers,…

De patiënten van het CTR zijn vrij jong en blijven lang gehospitaliseerd. Een aangename omgeving is dan ook essentieel.

De vzw heeft als doel de verblijfsomstandigheden te verbeteren in het CTR.

De gefinancierde projecten gaan uit van de directie of de sociale dienst en zijn door.

De geldmiddelen worden verworven door de bijdrage van de leden, de organisatie van evenementen ten voordele van de vzw en de schenkingen.


De vzw "De vrienden van het CTR" ontvangt geen subsidies en steunt op zijn leden. De vzw heeft de erkenning van het ministerie van Financiën om aftrekbare, fiscale attesten uit te schrijven.

FR